Zapytanie ofertowe

na dostawę i montaż 4 sztuk stacji ładowania pojazdów elektrycznych, 4 szt. systemu do podtrzymywania i regulacji przewodów ładujących oraz na opracowanie dokumentacji techniczne

Zapytanie ofertowe

na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem 4 stanowisk w celu zamontowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych