Polityka prywatności

Polbis Auto sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych
osobowych dla użytkowników odwiedzających strony internetowe:

www.polbisauto.pl,
www.oferta.polbisauto.pl,
www.afautomobile.pl,
www.wypozyczalnia.polbisauto.pl (zwane dalej ,,stronami internetowymi”).

Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych są:

 1. Polbis Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Partyzantów 26, 10-521 Olsztyn
 2. AF AUTOMOBILE Adam Fiedorowicz

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

Zbieranie i wykorzystanie informacji

Wyłącznymi właścicielami informacji, zgromadzonych na stronach internetowych, są:

 • Polbis Auto sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-556), ul. Partyzantów 26,
 • AF AUTOMOBILE Adam Fiedorowicz

Polbis Auto sp. z o.o. nie będą tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

Anonimowość

Internauci korzystający ze stron internetowych pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że chcą przekazać dane spółce poprzez korzystanie z formularzy kontaktowych, umieszczonych na stronach internetowych. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Polbis Auto sp. z o.o. oraz AF AUTOMOBILE Adam Fiedorowicz wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera.

Informacje zawarte w formularzach kontaktowych są wykorzystywane przez Polbis Auto sp. z o.o. oraz AF AUTOMOBILE Adam Fiedorowicz wyłącznie do kontaktów z użytkownikami oraz do ciągłego dostosowywania zawartych na stronie informacji do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przekazania Ci innych treści, o które nas prosisz. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres współpracy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;
 • prawo do informacji w jaki sposób Polbis Auto sp. z o.o. oraz AF AUTOMOBILE Adam Fiedorowicz przetwarzają Twoje dane osobowe;
 • dostępu do danych: otrzymania od Polbis Auto sp. z o.o. oraz AF AUTOMOBILE Adam Fiedorowicz potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przez nich przetwarzane oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO;
 • sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Polbis Auto sp. z o.o.). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach);
 • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach osoba ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji);
 • usunięcia danych osobowych przez Polbis Auto sp. z o.o. oraz AF AUTOMOBILE Adam Fiedorowicz („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu;
 • przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)
 • Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: salon@polbisauto.pl, lub pisemnie na adres Polbis Auto sp. z o.o. (ul. Partyzantów 26, 10-526 Olsztyn). W kwestii danych osobowych przetwarzanych przez AF AUTOMOBILE ADAM FIEDOROWICZ, możesz skontaktować się mailowo na adres: kontakt@afautomobile.pl

Pliki Cookies

Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy Cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Portal wykorzystuje pliki Cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji użytkownika. Portal wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików Cookies podmiotom trzecim (Google, Facebook) w celach statystycznych oraz reklamowych.

Rodzaje ciasteczek

Na stronach www.polbisauto.pl, www.oferta.polbisauto.pl, www.wypozyczalnia.polbisauto.pl. oraz www.afautomobile.pl zbierane są:

 • analityczne pliki Cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są strony internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu stron internetowych; pliki Cookies pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu na stronach internetowych, dzięki czemu możliwe jest mierzenie danych i usprawnianie działania stron;
 • reklamowe pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party Cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem stron internetowych przez dostawców reklamowych;
 • pixel, czyli kod oprogramowania, który pozwala śledzić użytkowników i ich zachowanie na stronach internetowych, na których rozmieszczono piksele; piksel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu.

Funkcjonalności lub technologie dostawców zewnętrznych

Informujemy, iż na stronach internetowych korzystamy z usług i narzędzi dostawców zewnętrznych, w szczególności w zakresie związanym z dostarczaniem usług dostępnych za pośrednictwem strony (np. usługi czat) oraz z analityką, reklamą behawioralną (opartą na zainteresowaniach), remarketingiem, pomiarem rezultatów kampanii reklamowych:

 • Google Analytics, który zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika na stronach;
 • Google Ads, dzięki czemu możemy prezentować ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na stronach internetowych i innych serwisach, stanowiących sieć reklamową Google;
 • Pixel Facebook, który umożliwia mierzenie skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na stronach internetowych;
 • Youlead, który dostarcza narzędzie typu callback, umożliwia też skorzystanie z formularza kontaktowego.

Zarządzanie plikami Cookies

To użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki Cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki Cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych (bannerowych) oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Wyłączenie plików Cookies może jednak spowodować niedogodności w korzystaniu ze stron internetowych.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Polbis Auto sp. z o.o. za pośrednictwem stron internetowych są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Realizujemy funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 • Polbis Auto Sp. z o.o. oraz AF AUTOMOBILE Adam Fiedorowicz zbierają informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu stron internetowych, aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać lub zmieniać Twoich informacji. Prosimy też o zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

Polbis Auto sp. z o.o. oraz AF AUTOMOBILE Adam Fiedorowicz zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.